Ungdomsspillere indplaceres i 6 forskellige aldersgrupper:

U9 (under 9 år), U11, U13, U15, U17 og U19.

Inden for hver gruppe placeres i niveauerne D, C, B, A, M og fra U15 eventuelt E.
På badmintonplayer.dk ses de aktuelle opnåede points og indplacering for den enkelte spiller.

Miniton – et mix af badminton og motorisk leg for de yngste.
Miniton er forældre/barn-badminton for børn i alderen 4 – ca. 8 år på børnenes præmisser, hvor tilgangen er leg med badminton, så børnene forhåbentlig senere får glæden ved at spille badminton. Centralt er er glæden ved at bevæge sig, leg med bold (det kan også være en ballon i begyndelsen) og ketsjer og det at indgå i et fællesskab.
Forældrene deltager aktivt og deres rolle er primært at kaste bolde til børnene og deltage i de aktiviteter, som giver mening. Forælderens rolle kan også varetages af en ældre søskende eller bedsteforælder.
Overordnet anbefales det, at børnene deltager i Miniton i 1-2 sæsoner, indtil de har lært at træne og udviklet de grundlæggende tekniske færdigheder.

Holdkampe ungdom  
Kolding BK stiller hold til Badminton Danmarks holdturnering, så vidt muligt i alle ungdomsrækker. Holdkampe prioriteres højt og kommer altid forud for individuelle stævner. Gennem holdkamp får spillerne en række sportslige og sociale oplevelser og en hel unik oplevelse af at kæmpe som hold for deres klub.
Trænerne udtager spillerne til disse kampe og sætter holdene. Derudover er der tilknyttet en holdleder (en forælder) til hvert hold som sørger for alt det praktiske omkring kørsel, kampsedler og kontakt til træner.

Individuelle turneringer 
Alle ungdomsspillere i Kolding BK opfordres til også at deltage i individuelle turneringer.
Disse individuelle giver gode sportslige oplevelser og er med til at udvikle spilleren til et højere niveau.
Turneringerne giver ligeledes sociale oplevelser, hvor der knyttes venskaber på tværs af klubberne.
Gennem individuelle turneringer optjenes point til ungdomsklassifikationen som nævnt ovenfor. Nye spillere starter i D-rækken og efterhånden som der optjenes point rykkes videre til C-B-A og for de ældre årgange M (master) og E (elite).

På badmintonplayer.dk kan du finde de turneringer, der afvikles i din årgang og række.
Som begynder kan du finde mange gode turneringer i lokalområdet, men efterhånden som du rykker op i rækkerne må du regne med at skulle køre lidt længere for at der vil være spillere nok til oprettelse af rækkerne.
Som spiller skal du selv sørge for at melde dig til de individuelle turneringer. Vi opfordrer vores spillere til at komme ud til så mange som muligt, og forsøge sig i såvel single, double og mix.
Du kan aftale med en fra egen klub eller fra en anden klub, at I skal spille double sammen, eller du kan melde dig til med x-makker, så prøver arrangørerne at sætte jer sammen.
Ret hurtigt lærer du mange at kende og I aftaler måske at spille sammen, køre sammen mm.

Turneringstilmelding og betaling (online) sker via badmintonplayer.dk 

Klubben yder desværre ikke tilskud til deltagelse i individuelle turneringer.

Spørgsmål vedrørende ungdomstræningshold og tider, samt alle øvrige spørgsmål:

Send en mail til: ungdom@koldingbk.dk