Om klubben

Kolding Badminton Klub holder til i Kolding Ketcher Center i den nordøstlige del af Kolding.
Ketcher Centeret, der ligeledes huser Kolding Tennis Klub blev opført i 1997 og Kolding Badminton Klub råder over en topmoderne badmintonhal med 6 baner.
Banerne er af høj kvalitet, hvor lys- og klimaforholdene er ideelle.
Banelyset styres ved hjælp af booking-systemet.
Dvs. når man har booket en bane tænder lyset når man skal bruge den.
For at komme ind i hallen udenfor normale åbningstider kræves dørkort. Det kan, ved et mindre depositum, rekvireres i cafeteriet af klubbens medlemmer.

Cafeteriet

Ketchercenteret har et flot cafeteria, hvor man kan mødes med andre spillere
 fra såvel badminton som tennis.
Her er mulighed for at se fjernsyn, spille bordfodbold eller blot mødes før og efter træning.
Der er mulighed for at købe lidt mad samt varme og kolde drikke. 

Motionsrum

Ketchercenteret råder over et motionsrum med maskiner/udstyr til styrkelse af
 de vigtigste muskelgrupper.
Alle medlemmer, der er fyldt 15 år kan købe et sæsonkort for kr. 400,00. Henvendelse vedr. brug af motionsrum i cafeteriet.
Al brug af motionsrum sker på eget ansvar.

Dataansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.