Generalforsamling i KBK 27.09.2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling. Bramdrup Skovvej 30, Cafeteriet

Mandag d. 27. september 2021 kl. 18.00. Incl. spisning (Stjerneskud)

Tilmelding nødvendig på klubbens hjemmeside senest 23.09.2021 via følgende link: https://koldingbk.halbooking.dk/proc_formular.asp?formular=03

Sædvanlig dagsorden med 10 punkter – nærmere herom kan ses ved opslag i hallen.

Hvis der er et ønske om at stille forslag til behandling på generalforsamlingen skal disse være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse -dvs. senest søndag d. 19.09 2021.